Nedlastbart innhold
Sjekkliste for outsourcing av digital produktutvikling og software-programmering

Har du behov for hjelp med å utvikle de digitale produktene dine?

Outsourcing av IT-tjenester er omdiskutert, og det er ikke alltid like enkelt å lykkes.

Denne sjekklisten for outsourcing av software- og digital produktutvikling gir deg innsikt i problemstillinger det er viktig at du tenker gjennom og diskuterer med mulige partnere for outsourcing før du bestemmer deg.

Sjekklisten er basert på mange års erfaringer om hva som skal til for å maksimere verdiskapingen med on- og offsite team, og gir deg et helhetsperspektiv på hva som kreves av deg og hva som kreves av den du skal inngå samarbeid med.

Spørsmål rundt bestillerkompetanse, kvalifikasjoner, kommunikasjon, turnover av ansatte hos partneren, kulturell match, sertifiseringer og andre relevante problemstillinger blir tydeliggjort og setter deg istand til å fatte gode beslutninger.

Checklist for outsourcing

Last ned vår sjekkliste for outsourcing